Haku

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttösäännöt

Asiakkaan oikeudet

Kaikilla on oikeus käyttää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kirjastoa joko paikan päällä tai verkon kautta. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston aineistoja, palveluja, laitteita ja tiloja, jotka ovat käytettävissä joko kirjastokortilla tai Xamkin verkkotunnuksilla.

Kirjastokortin saa käyttöön joko kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla kirjaston verkkopalvelussa (Kaakkuri.finna.fi) esitetyllä tavalla. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan vanhempainvastuunkantajan suostumus kirjastokorttia varten.

Oikeudet voivat vaihdella käyttäjäryhmien (esim. Xamkin henkilöstö, Xamkin opiskelijat ja Xamkin ulkopuoliset asiakkaat) välillä. Kirjaston tekemistä ratkaisuista voi valittaa kahden viikon kuluessa.

Asiakkaan vastuut

Käyttämällä kirjaston palveluja, asiakas sitoutuu noudattamaan sekä Xamkin kirjaston että sähköisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Asiakkaan tulee perehtyä kirjaston ja palvelutarjoajien palvelukuvauksiin, ohjeisiin, sääntöihin ja hinnastoihin Xamkin kirjaston verkkopalvelussa (kaakkuri.finna.fi).

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Henkilö- ja yhteystietojen muutoksista ja kirjastokortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon. Asiakas vastaa kortilla lainatusta aineistosta ja muusta kortilla käyttöönsä saamasta palvelusta.

Xamkin omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittaminen tahallisesti tai varomattomuudella aiheutetulla teolla voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun. Asiakas sitoutuu maksamaan palvelumaksut, vahingonkorvaukset sekä perintäkulut. Asiakas on vastuussa lainojen palauttamisesta ja maksuista, vaikka ei olisi saanut niistä ilmoitusta.

Asiakkaan tulee noudattaa kirjaston tiloissa Xamkin järjestyssääntöjä ja muita ammattikorkeakoulun ohjeistuksia. Häiritsevä, loukkaava tai uhkaava käyttäytyminen sekä päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Kirjaston oikeudet ja vastuut

Kirjasto antaa tietoja palveluista, ohjeista, säännöistä ja maksuista Xamkin kirjaston verkkopalvelussa (kaakkuri.finna.fi).

Ajantasaiset tietosuojailmoitukset ovat saatavilla Xamkin verkkosivuilla. Kirjasto käsittelee henkilötietoja Xamkin tietosuojailmoitusten mukaisesti. Kirjastolla on oikeus tallentaa henkilötunnus kirjastojärjestelmään.

Kirjastolla on oikeus muuttaa palvelujaan sekä niihin liittyviä sääntöjä ja ohjeita (mm. aukioloajat, laina-ajat). Kirjastolla on oikeus valvoa tiloja ja tilojen käyttöä mm. asiakaspalveluaikana ja omatoimiaikana. Kirjastolla on oikeus asettaa asiakas määräaikaiseen lainauskieltoon, jos asiakas ei noudata näitä käyttösääntöjä. Kirjastolla on oikeus kehottaa häiritsevästi käyttäytyvää asiakasta poistumaan kirjastotiloista.

Xamkilla on oikeus periä maksuja ja korvauksia sekä siirtää lasku perintätoimiston vastuulle. Perinnästä aiheutuneet kulut voidaan periä asiakkaalta. Kirjasto ei ole velvollinen ottamaan vastaan laskutettuja kirjoja ja hyvittämään laskua.

Muutokset käyttösääntöihin hyväksytään Xamkin johtoryhmässä ja muutokset kirjaston perimiin maksuihin hyväksyy rehtori.

Käyttösääntöjen voimassaoloaika

Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi. Käyttösäännöt korvaavat 1.3.2019 voimaan tulleet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttösäännöt. Käyttösäännöt on vahvistettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtoryhmässä 18.10.2023.


Käyttösäännöt tulostettavassa PDF-muodossa

Chat vaatii evästeitä

Hyväksy chat evästeet käyttääksesi chattia. Chat sisältää upotettuja ohjevideoita (Youtube).

Evästeasetukset