Tämä palvelu on korvattu Xamkin Kaakkurilla: https://kaakkuri.finna.fi
Liittämällä kirjastokorttisi Xamkin Kaakkuriin voit jatkaa palvelujen käyttöä.